python

งูหลามแอฟริกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีป

งูหลามแอฟริกาเป็น งูหลามที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และไม่มีพิษ งูหลามจะกินอาหารที่มีขนาดใหญ่ อย่างเช่น สุนัข วัว ควาย หรือแม้กระทั่งทำลายมนุษย์อีกด้วย เพราะงูหลามเป็นสัตว์ที่มีนิสัยโหดร้าย ไม่เกรงกลัวสิ่งใด งูหลามจะอาศัยในแทบป่าไม้ ภูเขา สถานที่ชื้นในแอฟริกา งูหลามจะมีลำตัวที่ยาวถึง 6 ฟุต

Read more
chimpanzee-

ลิงชิมแปนซีแอฟริกาเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากที่สุด

ลิงชิมแปนซีถือ ได้ว่าเป็นลิงที่ฉลาดมากเพราะลิงประเภทนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับมนุษย์ ซึ่งมีแขนมีขาเหมือนกัน แต่ลิงชิมแปนซีนั้นจะไม่มีหาง ลักษณะการนั่ง การเดิน การนอนนั้นไม่แตกต่างกับมนุษย์สักเท่าไหร่ ลิงชิมแปนซีจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ซึ่งมีหัวหน้าเป็นลิงตัวผู้นั่นเอง ลิงชิมแปนซีจะมีอายุที่โตเต็มที่ประมาณ 5-7 ปี

Read more
Africanforestbuffalo

ควายในป่าของแอฟริกา

ในส่วนของควายป่าเป็นสัตว์ขนาด ใหญ่และมันกลายเป็นผู้ถูกล่าอันดับหนึ่งของสิงโตด้วยขนาดที่ใหญ่และมีเขาที่ แข็งแกร่งและแหลม ทำให้มันสามารถใช้ส่วนนี้ต่อสู้ได้อย่างง่ายดาย เวลาที่มันอยู่กันเป็นฝูงควายป่าจะไม่กลัวนักล่าหน้าไหนทั้งนั้นด้วยความดุ ดันในการป้องกันตัวเองทำให้มันกลายเป็นสัตว์ที่น่าสนใจมาก

Read more