ควายในป่าของแอฟริกา

ในส่วนของควายป่าเป็นสัตว์ขนาด ใหญ่และมันกลายเป็นผู้ถูกล่าอันดับหนึ่งของสิงโตด้วยขนาดที่ใหญ่และมีเขาที่ แข็งแกร่งและแหลม ทำให้มันสามารถใช้ส่วนนี้ต่อสู้ได้อย่างง่ายดาย เวลาที่มันอยู่กันเป็นฝูงควายป่าจะไม่กลัวนักล่าหน้าไหนทั้งนั้นด้วยความดุ ดันในการป้องกันตัวเองทำให้มันกลายเป็นสัตว์ที่น่าสนใจมากตัวหนึ่งในแอฟริกา และทำให้นักล่าไม่กล้าล่าพวกมันเวลาอยู่กันเป็นฝูง ในส่วนของควายป่าเป็นสัตว์ที่กินพืชและไม่กินเนื้อและมันจะไม่ทำร้ายใครก่อน ยกเว้นจะมีใครเข้ามาทำร้ายมันก่อนหรืออยู่ที่ระหว่างที่ไม่ควรใกล้จนเกินไป ในส่วนของการใช้งานที่เราเห็นกันบ่อยๆ ก็คือการนำเอามันมาทำนาหรือใช้งานในการลากของที่มีน้ำหนักมาก เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์เรานั้นก็มีเยอะเช่นกัน สิ่งที่ควรระวังที่สุดก่อนที่จะเข้าใกล้ควายป่า ก็คือการที่มันพึ่งจะคลอดลูกอ่อนหรือมีลูกอ่อน เพราะว่ามันจะปกป้องลูกของมันอย่างมาก และไม่สนใจว่าคุณจะเป็นใคร ดังนั้นการเข้าใกล้มันก็ควรดูให้ดีเสียก่อน

Africanforestbuffalo-

ถือว่าควายป่าเป็นสัตว์ที่มีความแข็งแกร่งด้วยขนาดตัวและการอยู่รวมกันเป็น ฝูงทำให้มันกลายเป็นสัตว์ที่มีอิทธิพลในป่าแห่งแอฟริกา ข้อแตกต่างระหว่างควายป่ากับควายบ้านก็คือขนาดของตัว ซึ่งควายป่าจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าควายบ้านอย่างชัดเจน และในประเทศไทยมีควายป่าที่มีใหญ่ที่สุดในโลกอายุของควายป่าจะอยู่ประมาณ 25-29 ปี ในส่วนของการใช้ชีวิต ควายตัวผู้จะแยกไปตั้งฝูงเอง ส่วนตัวเมียจะเป็นจ่าฝูง เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์จะมีการประลองกันเพื่อแย่งชิงตัวเมียแต่จะไม่ดุเดือด เท่าไร และนี่ก็เป็นประวัติของสัตว์ที่ใช้ชีวิตบนแผ่นดินแอฟริกา ที่คุณอาจจะไม่ทราบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของควายป่าที่มักจะกลายเป็นผู้ถูก ล่าอยู่เสมอ