ostrich-

นกกระจอกเทศแอฟริกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นกกระจอกเทศใน แอฟริกาเป็นนกที่มีขนาดลำตัวใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ ซึ่งนกกระจอกเทศจะมีความแตกต่างจากนกชนิดอื่นๆ โดยการบินไม่ได้ แต่นกกระจอกเทศแอฟริกานั้น จะวิ่งได้เร็วมาก ขนาดลำตัวจะมีน้ำหนักถึง 160 กิโลกรัม และมีส่วนสูงอยู่ที่ 2-2.5 เมตร เรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โตเต็มวัยของนกกระจอกเทศ

Read more
python

งูหลามแอฟริกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีป

งูหลามแอฟริกาเป็น งูหลามที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และไม่มีพิษ งูหลามจะกินอาหารที่มีขนาดใหญ่ อย่างเช่น สุนัข วัว ควาย หรือแม้กระทั่งทำลายมนุษย์อีกด้วย เพราะงูหลามเป็นสัตว์ที่มีนิสัยโหดร้าย ไม่เกรงกลัวสิ่งใด งูหลามจะอาศัยในแทบป่าไม้ ภูเขา สถานที่ชื้นในแอฟริกา งูหลามจะมีลำตัวที่ยาวถึง 6 ฟุต

Read more
chimpanzee-

ลิงชิมแปนซีแอฟริกาเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากที่สุด

ลิงชิมแปนซีถือ ได้ว่าเป็นลิงที่ฉลาดมากเพราะลิงประเภทนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับมนุษย์ ซึ่งมีแขนมีขาเหมือนกัน แต่ลิงชิมแปนซีนั้นจะไม่มีหาง ลักษณะการนั่ง การเดิน การนอนนั้นไม่แตกต่างกับมนุษย์สักเท่าไหร่ ลิงชิมแปนซีจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ซึ่งมีหัวหน้าเป็นลิงตัวผู้นั่นเอง ลิงชิมแปนซีจะมีอายุที่โตเต็มที่ประมาณ 5-7 ปี

Read more